De Deur Bergen op Zoom

Stevie Entong

06 34 08 94 19

dedeurboz@outlook.com

CONTACT
ADRES

Smitsstraat 29

4623 XP

Bergen op Zoom

(gebouw van basisschool Anton van Duinkerken)

ACTIVITEITEN

Diensten:        Elke zondag om 11.00 uur en 18.00 uur

Bijbelstudie:    Elke woensdag om 19.30 uur

                      (Melanendreef 266, Bergen op Zoom)

WAT WIJ GELOVEN

Het evangelie betekent blijde boodschap, omdat we een nieuw leven met Jezus Christus kunnen beginnen en schoongewassen kunnen worden van onze zonden door bekering en wedergeboorte. Daarna kunnen we gedoopt worden en vervuld worden met de Heilige Geest.

BEKERING

De bijbel zegt heel duidelijk dat ieder mens zondig is en tekort komt aan Gods heerlijkheid. Dit komt door de zondeval vlak...

DE HEILIGE GEEST

Wij geloven in de doop met de Heilige Geest, net als op de eerste Pinksterdag. De doop met de Heilige Geest is Gods...

WEDERGEBOORTE

Je zou kunnen zeggen dat bekering en wedergeboorte 2 kanten van dezelfde munt zijn, bekering is de keuze...

GELOOFSVERKLARING

Wij geloven in de levende God. God is Geest; Hij is Almachtig, zonder begin of eind. God is een drie-éénheid, de Vader...

WATERDOOP

De doop was en is een belangrijk deel van de boodschap van Jezus Christus. Op de Pinksterdag preekte Petrus tegen menigte...

ONZE VISIE

Onze specifieke visie die wij in al onze kerken wereldwijd hebben is: evangelisatie, discipelschap, kerkplanten en