WAT WIJ GELOVEN

ONZE VISIE

Onze specifieke visie die wij in al onze kerken wereldwijd hebben is:

  • Evangelisatie

  • Discipelschap

  • Kerkplanten

  • Wereldevangelisatie

Waarom deze 4 aspecten? Omdat wij geloven in het door Jezus gegeven zendingsbevel oftewel de grote opdracht: wereldevangelisatie.

Matteüs 28:19

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des  Vaders en des Zoons en des  Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat  Ik u bevolen heb.

Door het bereiken van zondaren met het evangelie van Jezus Christus (evangelisatie) en het trainen van bekeerlingen om ze tot discipelen van Jezus te maken, kunnen getrainde echtparen met een roeping een kerk pionieren in binnen- of buitenland om overal ter wereld het evangelie te kunnen verkondigen.

De Deur Bergen op Zoom

Pastor S.R. Entong

06 34 08 94 19

dedeurboz@outlook.com

CONTACT
ADRES

Nobellaan 23D

4622 AH

Bergen op Zoom

(5 minuten lopen van Station Bergen op Zoom)

ACTIVITEITEN

Diensten:        Elke zondag om 11.00 uur en 18.00 uur

Bijbelstudie:    Elke woensdag om 19.30 uur