top of page

ANBI

ANBI GEGEVENS

Evangeliegemeente De Deur te Bergen op Zoom is door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor donateurs betekent die status dat ze giften aan Evangeliegemeente De Deur Bergen op Zoom volgens geldende regels mogen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

BESTUURSSAMENSTELLING

Voorzitter:        B.L. Entong

Secretaris:        J.M. Houtman

RSIN

863771816

IBAN

NL21 INGB 0100 5625 38

DOCUMENTEN

Beleidsplan

Beloningsbeleid

bottom of page